Rok 2017 je u konce, odpočítáváme hodiny, minuty, vteřiny… Než si všichni společně zavoláme po půlnoci a shodíme mobilní sítě, dovolte mi Vám jako každý rok popřát to nejlepší a nejkrásnější, co si dokážete představit, do toho následujícího roku 2018! Mou milou povinností je poděkovat Vám všem, kteří jste projevili důvěru v mé fotografické služby. A také chci poděkovat rodině, kamarádům a Vám, čtenářům, za přízeň. Tak hurá do roku 2018!

This year 2017 is almost over, we counting down hours, minutes, seconds… Before we all of us ger together after midnight and shut down mobile networks, let me wish the best and most beautiful things you can imagine to the next year 2018! It´s my pleasure to thank all of you who have shown confidence in my photographic service. And I also want to thank my family, your friends and you, the readers, for your favor. See you in 2018!