Několik partnerských portrétů v parku u kostela sv. Filipa a Jakuba v Táboře s milou dvojicí O&R.