CZ: Náš nový sportovní projekt pokračuje! Tentokrát se sešli učitelé tělocviku ze všech pěti partnerských škol u koordinátora – na BRG Wels Wallererstrasse. Během 5 dnů jsme uskutečnili hospitace v hodinách tělocviku, zaměřené na basketbal, baseball a novou sportovní aktivitu, kterou Rakušané nazývají „tchoukball“. Ve všech sportech učitelé absolvovali jednak metodické hospitace v hodinách se žáky, vedené učiteli TV a profesionálními trenéry potom měli sami nácvik jednotlivých herních činností a na závěr si zahráli a uplatnili jednotlivé probrané metodické principy. Město Wels – partnerské město Tábora – nás přivítalo vlídnou atmosférou a již otevřenými adventními trhy. Tak na shledanou na další projektové schůzce, tentokrát s žáky i učiteli, v lotyšské Madoně !

EN: Our new sports project is going on! This time P.E. teachers from all five partner schools met at the coordinator´s – at BRG Wels Wallererstrasse. During 5 days we observed P.E. lessons focused on basketball, baseball and a new sports activity which Austrians call „tchoukball“. The town of Wels – sister town of Tábor – welcomed us with pleasant atmosphere and already opened advent markets. So see you at the next project meeting, this time with pupils and teachers in Latvian Madona!

více info: www.tabsg.cz