CZ: Na naší škole se rozběhl projekt „Improving Standards in Teaching School Sport to foster Physical, Cognitive and Social Development in Pupils“ (zkrátka náš nový „sportovní projekt“),  podpořený z evropského programu partnerství škol Erasmus+. První projektové setkání učitelů – „Kick-off Conference“ se uskutečnilo na jedné z partnerských škol v polských Gilowicích. Markéta Švadlenová  a Marek Švadlena se za účasti dalších 4 mezinárodních týmů podíleli na tvorbě harmonogramu a konkrétním plánování aktivit v jednotlivých partnerských zemích a školách. A které to jsou ? Z minulého projektu, tehdy ještě pod hlavičkou „Comenius“, ze svých zahraničních cest a z plakátů na našem schodišti školy znáte jak koordinátory projektu – rakouské gymnázium BRG Wels, tak i další partnery: finskou školu ve městě Närpes („Närpes Högstadieskola“) a právě polské hostitele – „Liceum ogólnokształcące w Gilowicach“. Novými členy týmu je lotyšská škola („Madonas pilsētas vidusskola“) ve městě Madona. Lotyši budou organizovat běžecké lyžování, Finové lední hokej, Rakušané míčové hry, Poláci plavání a my fotbal. Další metodické setkání následuje v listopadu v rakouském Welsu a v lednu vyrazí několik našich studentů do Lotyšska trénovat právě běžecké lyžování. A kdy budeme mezinárodní skupiny hostit my ? V dubnu „odpískáme“ společné fotbalové setkání studentů a učitelů pěti partnerských škol…..!

EN: At our school we ran the project “Improving Standards in Teaching School Sport to foster Physical, Cognitive and Social Development in Pupils’ (in short, our new” sports project “), supported by the European Program School Partnerships Erasmus+. The first project meeting for teachers – “Kick-off Conference” was held at one of the partner schools in Gilowice, Poland. Another methodological meeting followed in November in Wels, Austria.

více info: www.tabsg.cz